dog, cat, turtle and coffee lover ;)

สารบัญฐานข้อมูล

สารบัญฐานข้อมูล

แอพฯ​ ทีฟาร์ม มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ผ่านคลาวด์ (Cloud Storage) โดยร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลหาย (แนะนำให้ต่ออินเตอร์เน็ตไว้ตลอดเวลา) โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด พร้อมความปลอดภัยสูงสุด และกรณีที่ร้านค้าใช้งานทีฟาร์มในโหลดออฟไลน์ OFFLINE ระบบจะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ และเมื่อไหร่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือกลับมาทำงานในโหลดออนไลน์​ ONLINE ระบบจะดำเนินการเชื่อมต่อ และเก็บข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตั้งค่าการใช้งานเริ่มต้น

เมนูการตั้งค่าร้านค้า

เริ่มต้นใช้งานแอพฯ​ ทีฟาร์ม ร้านค้าสามารถตั้งค่าได้โดยเลือกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า” ที่อยู่ต่ำแหล่งมุมล่างซ้ายของแอพฯ​ (รูปฟันเฟือง) โดยแต่ละเมนูของการตั้งค่า จะมีรายละเอียดดังนี้ โปรไฟล์/ข้อมูลร้านค้า (สาขาหลัก) — ข้อมูลต่าง ๆ ของโปรไฟล์ร้านค้าจะแสดงบนใบเสร็จรับเงินแบบย่อ ที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ Thermal printer และบนเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา Quotation, ใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order, ใบส่งสินค้า Delivery Note, ใบรับสินค้า Goods Receipt และ ใบคืนสินค้า Purchase Return Order เป็นต้น

วิธีการพิมพ์ฉลากยา ฉลากสินค้า

ระบบจัดการร้านขายยาทีฟาร์มได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานการพิมพ์ฉลากยา หรือฉลากสินค้า ให้ขนาดต่าง ๆ กัน ได้แก่ 100x150mm, 100x100mm, 100x75mm, 100x50mm, 90x45mm, 85x46mm และ 80x50mm ซึ่งขนาดของกระดาษเหล่านี้จะเป็นขนาดที่ร้านค้าจะสามารถ หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียน หรือร้านออนไลน์ทั่วไป

ค้นหาสินค้า และการตั้งค่า

วิธีการค้นหาสินค้าในระบบจัดการร้านขายยาทีฟาร์ม ได้ถูกออกแบบมา 2 ระบบ ได้แก่ จากตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อสินค้า/บาร์โค้ด และจากส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อสินค้/บาร์โค้ด

พร้อมเพย์ Prompt Pay ท้ายใบเสร็จ

เพื่อความสะดวกสบายในการชำระค่าสินค้า และบริการสำหรับลูกค้า ระบบทีฟาร์มจึงได้มีฟังก์ชั่นสร้างรูปภาพคิวอาร์โค้ดในสำหรับพร้อมเพย์ของร้านค้า ในส่วนท้ายของใบเสร็จรับเงินที่จะพิมพ์ออกหลังชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ร้านค้านำเลขพร้อมเพย์มาระบุในแบบฟอร์มที่ระบบเตรียมไว้ให้ พร้อมชื่อเจ้าของเลขพร้อมเพย์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สำหรับร้านค้าที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลส่วนนี้ได้ในท้ายใบเสร็จรับเงิน โดยร้านค้าสามารถกำหนดการคำนวณ VAT 7% ได้ 2 รูปแบบ คือ ราคาขายสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT ใน, Including VAT) กับราคาขายสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT นอก, Excluding VAT) ซึ่งแต่ละรูปแบบการตั้งค่าจะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกัน

ปัดเศษสตางค์ Satang

ร้านค้าสามารถปัดเศษสตางค์ตามหลักการปัดเศษของไทยได้โดยระบบจะปัดเศษอัตโนมัติให้มีหน่วยสตางค์เท่ากับ 25 สตางค์ 50 สตางค์ และ 75 สตางค์

จัดเรียงสต็อกสินค้า

การจัดเรียงสต็อกเพื่อตัดสต็อกสินค้าก่อน และหลัง โดยค่าเริ่มต้นของระบบร้านขายยาทีฟาร์มจะเริ่มโดย First In, First Out (FIFO) หรือเข้าก่อน ตัดสต็อกออกก่อน และโดยที่ระบบสามารถให้ร้านค้าจัดการ หรือเรียงลำดับสต็อกสินค้าได้ด้วยตัวเอง เพื่อความยืดหยุ่นสำหรับจัดการสต็อกสินค้า

จัดเรียงหมวดหมู่สินค้า

การจัดเรียงหมวดหมู่สินค้าของร้านค้า สามารถจัดการได้โดยเข้าเมนูหน้าหมวดหมู่สินค้าที่อยู่ในแถบเมนูทางด้านซ้าย โดยที่ร้านค้าสามารถจัดการเพิ่ม, แก้ไข และจัดเรียงลำดับหมวดหมู่ได้ ซึ่งในบางครั้ง บางกรณีร้านค้ามีสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่สินค้าต่าง ๆ กัน เป็นสินค้าขายดี หรือเป็นสินค้าที่มีการจำหน่ายออกเป็นประจำ ร้านค้าก็สามารถเพิ่มหมวดหมู่ที่ชื่อว่า “สินค้าขายดี” จัดเรียงหมวดหมู่สินค้าให้อยู่ในลำดับแรก ๆ ของระบบ เพื่อที่จะให้ระบบแสดงสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และค้นหาได้ง่ายขึ้น