สรุปภาพรวมวันนี้

ดูยอดขายแบบ Real-Time

ในกรณีที่ร้านค้าได้จ้างพนักงาน หรือเจ้าของไม่ได้อยู่หน้าร้านเพื่อขายของเอง ทีฟาร์มได้พัฒนาระบบที่จะทำให้เจ้าของเรียกดูยอดขาย ณ ปัจจุบันได้ทุกเมื่อที่ต้องการ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านมือถือส่วนตัว หรือโน๊ตบุ๊คหากกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ที่ริมชายหาด

รายงานการขาย Sales Report

สร้างรายงานการขาย

รายงานการขายของทีฟาร์มสามารถสร้าง และเรียกดูได้ทั้ง PDF และ MS-Excel (เฉพาะ MS-Excel สำหรับแพ็กเกจ Standard) สามารถสร้างได้โดยเข้าไปที่ (1)เมนูฐานข้อมูล และ(2)รายงานการขาย (Sales Report)