ตั้งค่าวันหมดอายุ แบบฟอร์ม

ตั้งค่าสินค้าใกล้หมดอายุ

การตั้งค่าสินค้าใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ มีความจำเป็นอย่างมากที่ร้านค้าต้องบริหารจัดการสต็อกสินค้า ระบบทีฟาร์มมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (รูปไอคอนกระดิ่งด้านบนมุมซ้าย ของโปรแกรมทีฟาร์ม POS) โดยที่จะเช็คสต็อกสินค้าทั้งหมดทุกๆ 24 ชั่วโมง และทุกๆ หลังการขายสินค้านั้นๆ ออกไปผ่านระบบหน้าร้าน POS

แบบฟอร์มสต็อกสินค้าใกล้หมด จุดสั่งซื้อ

ตั้งค่าสินค้าใกล้หมดสต็อก

การตั้งค่าสินค้าใกล้หมดสต็อก หรือจุดสั่งซื้อ มีความจำเป็นอย่างมากที่ร้านค้าต้องบริหารจัดการสต็อกสินค้า ระบบทีฟาร์มมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ โดยที่จะเช็คสต็อกสินค้าทั้งหมดทุกๆ 24 ชั่วโมง และทุกการขายสินค้านั้นๆ ผ่านระบบหน้าร้าน POS