ลำดับการตัดสต็อก

ระบบร้านขายยาทีฟาร์มมีลำดับการตัดสต็อกสินค้าจากหน่วยนับเล็กไปหาหน่วยนับที่ใหญ่กว่า แต่หากไม่พบหน่วยนับที่ใหญ่กว่า ระบบจะคำนวณย้อนกลับ