คีย์ลัด POS ระบบขายยา

คีย์ลัด POS ระบบขายยา

เพื่อให้การขายของ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสเม้าส์ที คีย์บอร์ดที สามารถใช้ตัวช่วย อย่างเช่น คีย์ลัด เพียงไม่กี่ปุ่มก็สามารถขายของได้แล้ว โดยสามารถกดปุ่ม F1 เพื่อเรียกดูคีย์ลัดต่างๆ ผ่านโปรแกรมทีฟาร์ม