สารบัญฐานข้อมูล

สารบัญฐานข้อมูล

แอพฯ​ ทีฟาร์ม มีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ผ่านคลาวด์ (Cloud Storage) โดยร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลหาย (แนะนำให้ต่ออินเตอร์เน็ตไว้ตลอดเวลา) โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด พร้อมความปลอดภัยสูงสุด และกรณีที่ร้านค้าใช้งานทีฟาร์มในโหลดออฟไลน์ OFFLINE ระบบจะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ และเมื่อไหร่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือกลับมาทำงานในโหลดออนไลน์​ ONLINE ระบบจะดำเนินการเชื่อมต่อ และเก็บข้อมูลให้อัตโนมัติ

ตั้งค่าการใช้งานเริ่มต้น

เมนูการตั้งค่าร้านค้า

เริ่มต้นใช้งานแอพฯ​ ทีฟาร์ม ร้านค้าสามารถตั้งค่าได้โดยเลือกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า” ที่อยู่ต่ำแหล่งมุมล่างซ้ายของแอพฯ​ (รูปฟันเฟือง) โดยแต่ละเมนูของการตั้งค่า จะมีรายละเอียดดังนี้ โปรไฟล์/ข้อมูลร้านค้า (สาขาหลัก) — ข้อมูลต่าง ๆ ของโปรไฟล์ร้านค้าจะแสดงบนใบเสร็จรับเงินแบบย่อ ที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ Thermal printer และบนเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา Quotation, ใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order, ใบส่งสินค้า Delivery Note, ใบรับสินค้า Goods Receipt และ ใบคืนสินค้า Purchase Return Order เป็นต้น