วิธีการพิมพ์ฉลากยา ฉลากสินค้า

ระบบจัดการร้านขายยาทีฟาร์มได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานการพิมพ์ฉลากยา หรือฉลากสินค้า ให้ขนาดต่าง ๆ กัน ได้แก่ 100x150mm, 100x100mm, 100x75mm, 100x50mm, 90x45mm, 85x46mm และ 80x50mm ซึ่งขนาดของกระดาษเหล่านี้จะเป็นขนาดที่ร้านค้าจะสามารถ หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียน หรือร้านออนไลน์ทั่วไป

พร้อมเพย์ Prompt Pay ท้ายใบเสร็จ

เพื่อความสะดวกสบายในการชำระค่าสินค้า และบริการสำหรับลูกค้า ระบบทีฟาร์มจึงได้มีฟังก์ชั่นสร้างรูปภาพคิวอาร์โค้ดในสำหรับพร้อมเพย์ของร้านค้า ในส่วนท้ายของใบเสร็จรับเงินที่จะพิมพ์ออกหลังชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ร้านค้านำเลขพร้อมเพย์มาระบุในแบบฟอร์มที่ระบบเตรียมไว้ให้ พร้อมชื่อเจ้าของเลขพร้อมเพย์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

สำหรับร้านค้าที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 7% สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลส่วนนี้ได้ในท้ายใบเสร็จรับเงิน โดยร้านค้าสามารถกำหนดการคำนวณ VAT 7% ได้ 2 รูปแบบ คือ ราคาขายสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT ใน, Including VAT) กับราคาขายสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT นอก, Excluding VAT) ซึ่งแต่ละรูปแบบการตั้งค่าจะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกัน

ปัดเศษสตางค์ Satang

ร้านค้าสามารถปัดเศษสตางค์ตามหลักการปัดเศษของไทยได้โดยระบบจะปัดเศษอัตโนมัติให้มีหน่วยสตางค์เท่ากับ 25 สตางค์ 50 สตางค์ และ 75 สตางค์

จัดเรียงสต็อกสินค้า

การจัดเรียงสต็อกเพื่อตัดสต็อกสินค้าก่อน และหลัง โดยค่าเริ่มต้นของระบบร้านขายยาทีฟาร์มจะเริ่มโดย First In, First Out (FIFO) หรือเข้าก่อน ตัดสต็อกออกก่อน และโดยที่ระบบสามารถให้ร้านค้าจัดการ หรือเรียงลำดับสต็อกสินค้าได้ด้วยตัวเอง เพื่อความยืดหยุ่นสำหรับจัดการสต็อกสินค้า

จัดเรียงหมวดหมู่สินค้า

การจัดเรียงหมวดหมู่สินค้าของร้านค้า สามารถจัดการได้โดยเข้าเมนูหน้าหมวดหมู่สินค้าที่อยู่ในแถบเมนูทางด้านซ้าย โดยที่ร้านค้าสามารถจัดการเพิ่ม, แก้ไข และจัดเรียงลำดับหมวดหมู่ได้ ซึ่งในบางครั้ง บางกรณีร้านค้ามีสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่สินค้าต่าง ๆ กัน เป็นสินค้าขายดี หรือเป็นสินค้าที่มีการจำหน่ายออกเป็นประจำ ร้านค้าก็สามารถเพิ่มหมวดหมู่ที่ชื่อว่า “สินค้าขายดี” จัดเรียงหมวดหมู่สินค้าให้อยู่ในลำดับแรก ๆ ของระบบ เพื่อที่จะให้ระบบแสดงสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และค้นหาได้ง่ายขึ้น

รายงานประวัติสินค้า

สิ่งสำคัญของการใช้งานระบบก็คือการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น การขาย, นำเข้าสต็อก, ปรับสต็อกสินค้า หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ และหลังจากบันทึกข้อมูลเหล่านี้เสร็จแล้ว หากเกิดปัญหา หรือความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นกับหน้าร้าน เช่น สต็อกสินค้าหาย หรือต้องการดูประวัติย้อนหลัง เป็นต้น การพิมพ์รายงานประวัติสต็อกสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้านั้น ๆ เป็นที่ขาดไม่ได้ โดยร้านค้าสามารถเช็ครายงานประวัติสินค้าได้จาก 2 ช่องทาง

ประวัติการซื้อลูกค้า

ระบบทีฟาร์มได้ออกแบบมาให้เก็บประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้าไว้สำหรับร้านค้าที่ได้ลงทะเบียน หรือบันทึกข้อมูลลูกค้า โดยสามารถเรียกดูได้ผ่านหน้าฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งอยู่ในแถบ(1)เมนูฐานข้อมูลด้ายซ้าย และ(2)Customer/ลูกค้า

ลืม/แก้ไขรหัส PIN และโปรไฟล์พนักงาน

เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานระบบร้านขายยาทีฟาร์ม คุณสามารถเพิ่มพนักงานในระบบได้สูงสุด 2 คน ได้แก่ (1)เจ้าของร้าน และ (2)พนักงาน พร้อมตั้งค่ารหัส PIN สำหรับการเข้าใช้งานในแต่ละครั้ง เพื่อเป็นป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของร้าน ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขข้อมูลสินค้า หรือราคาขายสินค้า หากต้องการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ คุณต้องดำเนินการแก้ไขผ่าน พนักงานในระดับ (1)เจ้าของร้าน เท่านั้น หรือหากต้องการดูรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน เป็นต้น