นำเข้าชุดสินค้าโดย-CSV

นำเข้าชุดสินค้าด้วย MS-Excel (CSV)

ร้านค้าสามารถนำเข้าชุดสินค้าหลายรายการพร้อมกันได้ (รองรับสูงสุด 2,000 รายการ ต่อ 1 ครั้ง) ผ่านไฟล์​ CSV หรือเรียกชื่อเต็มว่า Comma-separated values โดยไฟล์ CSV นี้สามารถสร้างได้จาก MS-Excel, Google Sheets หรือ Numbers เป็นต้น