ตัวอย่างใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order

วิธีเพิ่มใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order

ประโยชน์ของใบสั่งซื้อสินค้า Purchase Order เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กับ Supplier หรือบริษัท ที่ร้านค้าต้องการนำสินค้ามาขายในร้านค้าของตนเอง และเป็นหลักฐานการสั่งซื้อที่ทางบริษัทสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย

วิธีเพิ่มใบรับสินค้า Goods Receipt

ใบรับสินค้า หรือ Goods Receipt เป็นหนึ่งในเอกสารที่สำคัญของระบบคลังสินค้า / สต็อกสินค้า หากคุณต้องรับสินค้าเพื่อนำเข้าสต็อกสินค้า จาก Supplier หรือ Vendor เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการเข้าสต็อก ด้วยระบบจัดการร้านขายยาของทีฟาร์ม จึงได้ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่สำคัญของรายการสินค้า ไว้ในใบรับสินค้า (Goods Receipt)