วิธีติดตั้งโปรแกรมร้านขายยาทีฟาร์ม

เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาระบบต่าง ๆ ก็ได้เปลี่ยนตามกาลเวลา โดยส่วนมากแล้ว การใช้งานโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น หรือแอพฯ หรือ เว็บ หรือ เว็บแอพฯ​ (ซึ่งแล้วแต่จะเรียก) ในยุคปี 2022 มีคอนเซ็ปที่ไม่ยึดติดกับเครื่องคอมฯ หรือ เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ทุกสิ่ง ทุกอย่างเชื่อมโยงกันทั้งหมด ผมได้เรียกสิ่งนั้นว่าเป็น “แพลตฟอร์ม (Platform)”