เพิ่มข้อมูลลูกค้า

หากเรามีลูกค้าประจำที่ซื้อสินค้าของร้านเราบ่อย ๆ การทักทาย หรือการพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบกัน จะเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มสีสันการทำงานในแต่ละวันได้อย่างดีเยี่ยม และจะดียิ่งขึ้นไปอีก กับการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่น่ารัก ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่/ที่พักอาศัย ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมาก และเป็นตัวช่วยเพิ่มอัตทรสของบทสนทนาระหว่างเรากับลูกค้าได้อย่างจริงใจมากขึ้น และเก็บบันทึกประวัติการซื้อสินค้า ก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นขึ้นไปอีก